Viktig info som bör läsas av varje deltagare finns nu nerskrivet på sidan info/PM/inbjudan